Lista światowego dziedzictwa, jest to spis obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Chcę Wam pokazać te wspaniałe miejsca i zapewnić, że te mniej znane również zachwycą Was swoją niezwykłością.

1 kwi 2018

Škofja Loka – sztuka pasyjna. Słowenia

W słoweńskiej miejscowości Škofja Loka, w czasie Wielkiego Postu i Wielkanocy, odbywają się procesje, w których bierze udział ponad 900 lokalnych wykonawców. Procesja przechodzi ulicami średniowiecznej dzielnicy miasta. Przedstawienie pasyjne wystawiane w Škofja Loka jest oparte na średniowiecznym dziele kapucyńskiego mnicha. Składa się z 20 scen, przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej oraz wydarzenia z Nowego i Starego Testamentu. Sceny wystawiane  są w dialekcie, w którym napisano oryginalne dzieło. Oprócz aktorów, w przedstawieniu pasyjnym występuje grupa wolontariuszy, należących do wspólnoty wystawiającej sztukę. Ze względu na to, że przygotowanie przedstawienia należy do bardzo złożonych i czasochłonnych przedsięwzięć, odbywa się ono jedynie raz na sześć lat. Uważane jest za znaczący element tożsamości mieszkańców miasta, stwarzający okazję do współpracy z innymi oraz działania na rzecz lokalnej społeczności. Wiedza i umiejętności związane z praktyką są przekazywane młodszemu pokoleniu przez osoby starsze, uczestników przedstawień oraz rzemieślników, którzy organizują specjalne zajęcia związane z przygotowaniami. Przedstawienie pasyjne zostało uwzględnione w programach lokalnych szkół.

                                                             fuente: Ekorna


                                                             fuente: Wikiwand                                                                 fuente: Ekorna

31 mar 2018

Strategia kształcenia następnych pokoleń wykonawców sztuki lalkarskiej Fujian. Chiny

Sztuka lalkarska Fujian jest chińską sztuką sceniczną, wykonywaną przy pomocy marionetek i kukiełek. Tradycja wywodząca się z prowincji Fujian w południowo-wschodnich Chinach wykształciła cały zespół typowych technik interpretatorskich i technik wykonywania lalek, a także wytworzyła własny repertuar i muzykę. Od lat 80. XX w. wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi przeobrażającymi życie młodych ludzi, a także z powodu czasu potrzebnego na naukę zaawansowanych technik interpretatorskich, liczba młodych adeptów tej sztuki zaczęła maleć. W związku z tym, z inicjatywy lokalnych wspólnot, grup mieszkańców i osób zaangażowanych w przekazywanie tradycji powstał program kształcenia kolejnych pokoleń lalkarskich Fujian na lata 2008-2020. Główne cele programu to: ochrona tradycji lalkarstwa Fujian i zapewnienie trwania tej sztuki poprzez szkolenia zawodowe służące kształceniu nowego pokolenia wykonawców; opracowywanie materiałów dydaktycznych; tworzenie miejsc do wykonywania przedstawień, instytutów kształcenia i sal wystawowych; uwrażliwianie społeczeństwa przez edukację formalną i nieformalną; współpraca regionalna i międzynarodowa, a także wymiana artystyczna. Wprowadzony program zyskał szerokie zainteresowanie animatorów tej sztuki, mieszkańców i instytucji edukacyjnych. W rezultacie, około dwustu przyszłych lalkarzy odbyło szkolenia zawodowe, utworzono 20 publicznych zespołów lalkarskich oraz udzielono wsparcia finansowego podmiotom zaangażowanym w przekazywanie tej tradycji.


20 mar 2018

Krajobrazy Daurii. Mongolia, Rosja

Krajobrazy Daurii są wyjątkowym przykładem ekosystemu stepu dauryjskiego, rozciągającego się od wschodniej Mongolii do rosyjskiej Syberii aż po północno-wschodnią część Chin. Cykliczny klimat z porą suchą i deszczową sprzyja wielkiej różnorodności gatunków i ekosystemów, znaczącej w światowej skali. Różne istniejące tam rodzaje stepów, wraz z podmokłymi łąkami, lasami lub jeziorami są siedliskiem rzadkich dzikich gatunków fauny, takich jak żuraw białoszyi czy drop oraz milionów ptaków migrujących narażonych na wyginięcie lub zagrożonych wyginięciem. Jest także ważnym miejscem na szlaku migracji gazeli mongolskiej.