Lista światowego dziedzictwa, jest to spis obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Chcę Wam pokazać te wspaniałe miejsca i zapewnić, że te mniej znane również zachwycą Was swoją niezwykłością.

31 maj 2015

Zespół zabytkowy i kopalnia srebra w Guanajuato. Meksyk

Pierwsza hiszpańska wyprawa na tych terenach miała miejsce w 1522 r., na jej czele stał Cristóbal de Olid. Rok później Hernán Cortés rozdał część ziemi leżącej w Guanajuato kilku swoim oficerom, którzy towarzyszyli mu w jego podboju Meksyku. W 1529 r. do regionu przybyła ekspedycja kierowana przez Nuño de Guzmána, która wsławiła się niesłychanym okrucieństwem i złupieniem indiańskich osiedli. W XVI i XVII w. do Guanajuato napływali liczni osadnicy, co było związane z odkryciem złóż srebra. Miasto powstało w 1557 r.

                                                          foto: no rain corp.


                                               foto: Christopher William Adach 


Na placu Plaza de la Paz znajdują się najważniejsze budynki:  Bazylika  Nuestra Señora de Guanajuato z XVII oryz pałace z XIX.

                                              foto: Irene Soria Guzmán                                                       foto: Martha Silva

 Bazylika Nuestra Señora
                                                           foto: jlrsousa


                                        foto: Gerardo Martin Fernandez Vallejo

Uniwersytet
                                                           foto: J.P. C.                                                               foto: Gloria


                                                    foto: Irene Soria Guzmán                                                              foto: Gloria


                                                                foto: jlrsousa


Uliczka Pocałunku
                                                      foto: Henrik Bennetsen


Tetar B. Juareza z 1875 r jest jednym z najwspanialszych teatrów Ameryki Łacińskiej.

                                                          foto: Martha Silva
                                                        foto: no rain corp.


                                                 foto: Christopher William Adach


                                                 foto: Christopher William Adach


Pomnik Pípila i punkt widokowy

                                                               foto: no rain corp.
 

System XIX- wiecznych tuneli

                                                      foto: Steve Bridger


Zamek Santa Cecilia
                                                     foto: Armando Sosa

Hacienda San Gabriel de Barrera  oraz ogrody pochodzą z  XVII w. Służyła jako magazyn złota i srebra.
                                          foto: Oscar Castañón Barragán 

Pokój dwuosobowy w hotelu kosztuje od  124 PLN.

30 maj 2015

Katedra w Kolonii. Niemcy

Budowa obecnej gotyckiej świątyni rozpoczęła się w 1248 i trwała z przerwami ponad 600 lat do 1880. Usytuowana na miejscu rzymskiej świątyni z IV wieku i późniejszego kościoła z czasów karolińskich nieopodal rzeki Ren.  Jest drugą co do wysokości gotycką budowlą sakralną na świecie (po katedrze w Ulm) i trzecią co do wielkości katedrą świata pod względem powierzchni (po katedrze Świętej Marii w Sewilli i katedrze Narodzin Świętej Marii w Mediolanie). W 1164 Rainald z Dassel, arcybiskup miasta, kanclerz cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł z Mediolanu do Kolonii relikwie Trzech Króli. Złożono je w bogato zdobionym relikwiarzu wykonanym przez Mikołaja z Verdun. Podczas II wojny światowej, gdy większość starego miasta Kolonii została niemalże zrównana z ziemią wskutek bombardowań lotnictwa alianckiego, katedra pomimo kilku trafień bomb ocalała od poważniejszych zniszczeń.

Godziny otwarcia:
Listopad – kwiecień/ 6.00 - 19.00.
Maj – październik / 6.00  - 21.00.
Wstęp:
Dorośli: 3 €
Rodziny: 6 €

                                              foto: Rolf Heinrich, Köln


                                                                 foto: Citizen59

                                                          foto: Jannis Andrija Schnitzer


                                                            foto: Eoghan OLionnain


                                                               foto: CoCreatr


                                                              foto: Daniel Farrell


                                                             foto: michell zappa


                                                              foto: Helder da Rocha


                                                             foto: Cary Bass-Deschenes


                                                            foto: Helder da Rocha


                                                                foto: Pablo BD


                                                            foto: Chris Yunker


                                                      foto: Cary Bass-Deschenes

Gotycki ołtarz Klarysek
                                                       foto: Bob Henricks 

Pokój dwuosobowy w hotelu kosztuje od 157 PLN.

Starożytne wioski północnej Syrii

Martwe Miasta  to porzucone osady w północno-zachodniej części Syrii pomiędzy Aleppo i Idlibem; świadectwo osadnictwa wiejskiego w późnym okresie starożytnym i w czasach bizantyjskich. Zostały założone ok. I wieku i opuszczone z niewiadomych przyczyn w okresie od VIII do X wieku. Do dnia dzisiejszego bardzo dobrze zachowały się pozostałości zabudowań mieszkalnych i użyteczności publicznej, np. świątyń, kościołów czy term. Obszar obejmue ok. 40 miejscowości w ośmiu zgrupowaniach. 
Zamek Kalota i kościoły
Leży ok 20 km od Alepo. Zamek został zbudowany na mejscu rzymskiej świątyni z II w, którą w  V w. przebudowano na bazylikę a w X w. uczyniono z niej zamek. Obok znajdziecie dwa dobrze zachowane kościoły z 492 r i z VI w.

                                                  fuente:  en.wikipedia.org                                                      


Kościół Szymona Słupnika (Qal'at Sim'an)
Pozostałości kompleksu wzniesionego z inicjatywy cesarza Zenona Izauryjczyka w latach 470–480 w miejscu ascezy Szymona Słupnika (386–429). Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości słupa oraz wybudowanego nad nim kościoła, który był jedną z największych świątyń w historii. To najstarszy kościół chrześcijański na świecie, leży w odległości  35 km  od Alepo.

                                            fuente:  semrabayraktar.blogspot.com                                                      fuente: tripwow.tripadvisor.com


Bazylika w Charab Sams z IVw.
Jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych budynków chrześcijańskich na świecie, leży w odległości 21 km od Alepo.

Bazylika w  Muszabbak z V w.
Znajduje się 25 km od Alepo, niedaleko miasta  Daret A'zzeh.

                                                   fuente. www.pinterest.com

świątynia Ain Dara z X - VIII w.p.n.e, leży 45 km od Alepo.

                                          fuente: www.ancient-origins.net


Wioska Surkania
Oddalona 23 km od Alepo, była to osada bizantyjska, do dziś zachowała się kapliczka z VI w.

                                             fuente: www.syriaphotoguide.org


Wioska  Burch Sulejman
Oddalona 26 km od  Alepo. Stoi tu kapliczka z VI w.

                                          fuente: www.syriaphotoguide.co


Simkhar
Osada oddalona 24 km od Alepo, zamieszkana w  II -VII w. Bazylika z  IVw. jest jednym z najstarszych kościołów w Syrii.

                                               fuente: en.wikigogo.org


Kafr Nabu
Asyryjska osada z IX w. oddalona 29 km od Alepo. 

                                                  fuente: syria-times.net

Brad (Kaprobarada)
Osada oddalona  32 km od Alepo. Znajdziecie tu ruiny kościołów i klasztoru z IV i VI w.

                                                  fuente: www.nmisr.com

 Osada Kimar z V w.

                                                  fuente: www.panoramio.com

Cyrrhus
Oddalony 65 km od  Alepo. Znajdują się tu ruiny kościołów  Nabi Houri, oraz rzymski amfiteatr..

                                                 fuente: www.jacobmetcalf.net


Serdżilla
 Leży ok. 60 km od Aleppo, jest najlepiej zachowaną osadą z z „Martwych Miast” znajdują się  tu bardzo dobrze zachowane pozostałości wczesnobizantyjskiej łaźni (473), dwupiętrowego andronu, gdzie spotykali się mężczyźni i trójnawowego kościoła datowanego na 372 rok. Ponadto są tu bardzo dobrze zachowane domy mieszkalne, z których największe mieściły 16 pokoi, grobowce a nawet komunalna cysterna na wodę.

                                        fuente: gmmacdonald.wordpress.com


Bakira  
                                                              fuente: dgrin.com

29 maj 2015

Park Narodowy Garajonay. Hiszpania

Zajmuje powierzchnię 3986 ha, co stanowi ponad 10% powierzchni wyspy La Gomera (wyspy Kanaryjskie). Jego nazwa wzięła się od wzgórza Garajonay (1487 m n.p.m.), najwyższego punktu wyspy. Najniżej położonym obszarem parku jest osada Cedro, na wysokości 650 m. Park słynie z największego na świecie lasu wawrzynowego – formacji leśnej, która w trzeciorzędzie pokrywała niemal całą Europę. Las przecinają liczne szlaki turystyczne i na jego terenie znajdziecie rejon wypoczynkowy, zwany Laguna Grande, zaś na terenie gminy Agulo usytuowano centrum turystyczne.
 W 1012 r. park dotknął pożar.

                                                                     foto: bebopeloula

                                         Wzgórze Garajonay 

                                                            foto: alejandro_s_l

 Punkt widokowy Mirador de los Roques
                                                           foto: bebopeloula


                                                        foto: bebopeloula                                                      foto: Michele Solmi                                                      foto: Benoît Deniaud                                                           foto: Benoît Deniaud


                                                               foto. Joachim S. Müller


                                                       foto. Joachim S. Müller

 Punkt widokowy Mirador de Igualero
                                                       foto: Óliver Miranda