Lista światowego dziedzictwa, jest to spis obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Chcę Wam pokazać te wspaniałe miejsca i zapewnić, że te mniej znane również zachwycą Was swoją niezwykłością.

30 wrz 2016

Historyczny system wodny w Szusztarze. Iran

Powstanie zabytkowego systemu hydraulicznego w Szusztar, składającego się z młynów, mostów, zapór wodnych oraz kanałów irygacyjnych, datowane jest na czasy Dariusza Wielkiego, czyli V wiek przed Chrystusem. Sercem systemu są dwa główne kanały na rzece Karun. Jeden z nich- Gargal- nadal używany jest w celu zaopatrzenia miasta Szusztar w wodę poprzez sieć tuneli, które kierują ją do młynów. Powstaje dzięki temu ogromny klif, którym woda kaskadami wpada do znajdującego się na dole zbiornika. Odpowiednia irygacja umożliwiła uprawę roślin i hodowlę zwierząt na obszarze 40,000 hektarów rozciągającym się na południu miasta. Kompleks hydrauliczny dopełniają budowle: Salasel Castel, czyli centrum operacyjne systemu wodnego, wieża, wskazująca poziom wody oraz liczne tamy. Stanowią one znakomite źródło informacji o technikach budowlanych starożytnego Elanu i Mezopotamii.

                                                      foto: Luca Cerabona


                                                                    foto: g-squared                                                              foto: g-squared


                                                         foto: Daniel LofredoRota


                                                                 foto: Chris-45


                                             fuente:  www.amusingplanet.com                       


                                                     Most Band-e Kaisar

                                                           fuente: en.wikipedia.org


                                                       fuente: ruta-33.blogspot.com                                                           Zamek Salâsel

                                                      fuente: realiran.org

Jaskinie z malowidłami i rytami naskalnymi w dolinie rzeki Vézère. Francja

W dolinie rzeki Wezery znajduje się 147 stanowisk prahistorycznych i 25 zdobionych jaskiń z okresu paleolitu. Dolina Vésre jest niezwykle interesująca z punktu widzenia etnologicznego, antropologicznego, jak również estetycznego, ze względu na malowidła naskalne, szczególnie w jaskini Lascaux, której odkrycie - w 1940 r. - stanowiło istotną datę w historii sztuki prahistorycznej. Liczne zwierzęta ukazane w scenach polowań zadziwiają precyzją szczegółów, bogactwem kolorów i żywością oddania.

Jaskinia Lascaux 
Czas powstania malowideł określany jest na wczesny okres kultury magdaleńskiej (17 000 – 15 000 lat p.n.e.). Pochodzą z różnych epok i przedstawiają przede wszystkim zwierzęta. Na około 150 metrach korytarzy umieszczonych jest około 150 malowideł i ponad 15 000 rytów skalnych. 
Replika jaskini, znana pod nazwą Lascaux II jest oddalona zaledwie o 200 metrów od oryginalnej jaskini. Została otwarta w 1983 roku, po 11 latach pracy lokalnych artystów pod kierownictwem Monique Peytral. Jaskinię można zwiedzać wyłącznie pod opieką przewodnika. Wycieczka trwa 40 min. Bilety można nabyć w Biurze Turystycznym w Montignac.

                                                       foto: William Cromar


                                                        foto:  Ma Boîte à Image


                                                        foto:  Ma Boîte à Image
 


                                                      foto:  Ma Boîte à Image


                                                         foto:  Ma Boîte à Image


                                                     foto:  Ma Boîte à Image


                                                      foto: Choo Yut Shing


Schronisko skalne Abri de Cap Blanc znajduje się w departamencie Dordogne, niedaleko miejscowości Marquay. Odsłonięto tu dwa poziomy stratygraficzne związane ze środkową fazą kultury magdaleńskiej, datowane na ok. 15 tys. lat, zawierające wyroby krzemienne i kościane, w tym płytki zdobione rytami. Odnaleziono także grób zawierający szczątki ułożonej w pozycji skurczonej kobiety w wieku 25-35 lat.

                                                   fuente: www.seedordogne.com


                                              fuente: ecogite-accueilvelo.fr

Jaskinia Rouffignac znajduje się w departamencie Dordogne, odkryto tu złożony szereg rozgałęziających się korytarzy, o łącznej długości ponad 1 kilometra. Malowidła i ryty znajdują się w prawie wszystkich częściach jaskini. Dominują przedstawienia mamutów, których jest ponad 100, co czyni z Rouffignac największe zbiorowisko przedstawień tych zwierząt okresu sztuki magdaleńskiej. Inne wizerunki przedstawiają żubry, konie, koziorożce, nosorożce oraz znaki geometryczne. Ich wiek szacowany jest na około 13 tysięcy lat p.n.e. Przed jaskinią znaleziono ślady osadnictwa mezolitycznego z okresu 9-8 tys. lat BP.

                                                            foto: Karl Steel


                                             fuente: apuntes.santanderlasalle.es


Roc du Saint-Cirq

                                                     fuente: donsmaps.com


Le Moustier w Peyzac-le-Moustier

                                                       fuente: donsmaps.com


La Madeleine w Tursac

                                                     fuente: www.routeyou.com                                                       fuente: www.pinterest.com


Nawis skalny Abri de Cro-Magnon znajduje się nad brzegiem rzeki Vézère w pobliżu Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. W trakcie prac wykopaliskowych znalezione zostały fragmenty kości ludzkich: mężczyzny w zaawansowanym wieku, kobiety, płodu i dwóch innych osobników, przypuszczalnie mężczyzn. Ich wiek oceniany jest na ok. 27,5 tys. lat były to jedne z pierwszych znalezisk szczątków kopalnego podgatunku człowieka współczesnego, którego od nazwy stanowiska nazwano Człowiekiem z Cro-Magnon.

                                                  fuente: www.actualidadviajes.com                                                         foto: Mary Harrsch


Abri du Poisson  w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

                                                          fuente: mapio.net


                                                        fuente: mapio.net


Jaskinia Font-de-Gaume w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

                                                        foto:  Elisa


                                            fuente. www.lascaux-dordogne.com


                                            fuente. www.lascaux-dordogne.com


                                                  fuente: www.bontourism.com


                                                fuente: www.pinterest.com


La Micoque w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

                                                fuente: www.oldstoneage.com


                                                      fuente: www.donsmaps.com


La Mouthe w Les Eyzies-de-Tayac-Sireui

                                                  fuente: www.lazybearco.com                                                   fuente: donsmaps.com


Laugerie-Basse w  Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Odsłonięto tuwarstwy górnopaleolityczne związane z pobytem ludności kultury magdaleńskiej, zawierające liczne zabytki materialne, m.in. ostrza kamienne oraz płytki kościane pokryte rytami przedstawiającymi zwierzęta. W 1872 roku w jaskini położonej na półce skalnej odkryto szkielet i czaszki kilku osobników Homo sapiens. Miejsce było zamieszkane do czasów epoki żelaza, z najmłodszych warstw wydobyto fragmenty ceramiki. oraz tzw. „bezwstydną Wenus”-magdaleńską figurkę wykonaną z kości słoniowej, przedstawiającą kobietę z przesadnie zarysowanym sromem. Była to pierwsza Wenus paleolityczna odkryta na terenie Francji.

                                           fuente: www.lascaux-dordogne.com


                                               fuente: commons.wikimedia.org


                                             fuente:  www.lascaux-dordogne.com


Laugerie-Haute w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. W trakcie wykopalisk pod nawisem odsłonięte zostały bogate sekwencje stratygraficzne, zawierające poziomy graweckie, oryniackie, solutrejskie i magdaleńskie. Znaleziska zawierają przykłady sztuki prehistorycznej, m.in. wykonaną z kości słoniowej figurkę kobiety (tzw. Wenus) i ryty na kościach.

                                               fuente: www.megalithic.co.uk


                                                      fuente: www.pinterest.com


Jaskinia Grand Roc w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
 
                                                           foto: ggallezot


Les Combarelles w Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

                                                         foto: smelieli


                                                     fuente: www.pinterest.com


29 wrz 2016

Park Narodowy Brimstone Hill Fortress. St Kitts i Nevis

Znajduje się na wyspie Saint Kitts na Karaibach, wzgórze Brimstone Hill wznosi się na wysokość ok. 250 metrów n.p.m. jest wynikiem aktywności wulkanicznej wyspy.  Zachowała się tu XVIII-wieczna twierdza, która w czasach swojej świetności odgrywała kluczową rolę w walkach Brytyjczyków z Francuzami. Zaprojektowana przez Brytyjczyków i zbudowany przez niewolników afrykańskich, świadczy o europejskiej ekspansji kolonialnej, o handlu niewolnikami z Afryki oraz o tworzeniu się nowych społeczeństw na Karaibach. W czasie bitwy o Saint Kitts w 1782 roku fort został zdobyty przez Francuzów po 30 dniach oblężenia. Brytyjczycy odzyskali go jednak już w rok później po pokoju wersalskim. Od połowy XIX wieku twierdza była opuszczona i powoli popadała w ruinę. Gruntownie odrestaurowano ją dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

                                                             foto: muora                                                               foto. Eviles


                                                                  foto. Eviles                                                                 foto: muora


                                                                 foto: Kayashi                                                         foto: Jonathan Goldman


                                                                foto: Kayashi                                                               foto: muora 


                                                                foto. Eviles