Lista światowego dziedzictwa, jest to spis obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Chcę Wam pokazać te wspaniałe miejsca i zapewnić, że te mniej znane również zachwycą Was swoją niezwykłością.

14 cze 2016

Festiwal pieśni i tańca Bałtyku. Estonia. Litwa, Łotwa

Tradycyjne festiwale pieśni i tańca w krajach bałtyckich o charakterze masowym, organizowane co pięć lat na Łotwie i w Estonii i co cztery na Litwie. Biorą w nich udział amatorskie zespoły, chóry i grupy taneczne wykonujące repertuar od tradycyjnych pieśni ludowych do utworów współczesnych. Trwają kilka dni i występuje na nich 30–40 tys. artystów. Pierwszy festiwal  został zorganizowany w Dorpacie w Estonii w 1869, a na Łotwie w 1873 w Rydze, były zainspirowane działalnością niemieckich stowarzyszeń chóralnych w latach 30. i 40. XIX wieku. Pierwszy festiwal na Litwie odbył się w 1924 w Kownie. Święta pieśni odegrały istotną rolę w odrodzeniu narodowym w krajach bałtyckich. Po uzyskaniu niepodległości od Rosji (Łotwa i Litwa w 1918, a Estonia w 1920) podczas festiwali chętnie manifestowano bałtycką odrębność kulturową. Po aneksji przez ZSRR w 1945  zostały podporządkowane obowiązującej linii komunistycznej. W latach 80. XX wieku stały się one ważnym elementem dla ruchu niepodległościowego i śpiewającej rewolucji.

                                                      fuente: www.youtube.comfuente: www.lp.edu.ua


fuente: www.tas.lv


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz